4

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

 


  
 
 

10+10+10+10+5

 

10+10+5

 

10+10+10+5