3

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

 

  
 
 

10+10+10+10+10+7

 

10+10+10+7

 

10+10+7