2

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

   
 
 

10+10+10+8

 

10+10+8

 

10+8