Δεκάδες ονομασία

 

 

   
Πάτησε στις κάρτες με τη σειρά από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη (φθίνουσα σειρά).

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 22

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία