4

     
  Πάτησε στη σωστή ονομασία.  
     


 

 6

 
 
 

εξακόσια

 

εξήντα

 

έξι