3

     
  Πάτησε στη σωστή ονομασία.  
     


 

 50 

 
 
 

πεντακόσια

 

πενήντα

 

πέντε