2

     
  Πάτησε στη σωστή ονομασία.  
     


 

 40 

 
 
 

σαράντα

 

τετρακόσια

 

τέσσερα