Φτιάχνω τις προσθέσεις

 

 

   

Πάτησε στις κάρτες που χρειάζεσαι  ώστε να φτιάξεις την πράξη που βλέπεις πχ 1 + 2 = 3 .
 

 

 

 
 + 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 1

 

© 2010-17   |   FB Επικοινωνία