Βρίσκω  πόσο κάνουν
 

Πόσες μονάδες έχει το ψηφίο που μας δείχνει το χέρι;

 

 

           

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία