Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε σε 2 κάρτες που δείχνουν πόσα είναι.

π.χ.  10+8,   18,

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία