Πόσα είναι;

 

 
 
 
 

 

 
 
 

10+10+4

 

20+4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

24