Πόσα είναι;

 

 
 
 
 
 
 

 

 

10+10+4

20+4 

 

 

 

 

 
 

      25      

 

      26      

 

      24