Πόσα είναι;

 

 
 
 
 
 
 
 

10+10+4

 

   20+4   

 

   20+3   

 

   20+6   

 
 

      25      

 

      26      

 

      24