Πόσα είναι;

 
 
 
 

   10+4   

 

   10+10+3   

 

   10+10+4   

 

   20+4   

 

   20+3   

 

   20+6   

 
 

      25      

 

      26      

 

      24