Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε στις καρτέλες που δείχνουν πόσες μονάδες είναι.

π.χ.  10+10+8,  20+8,  28

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 25

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία