4

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

 


 
 
 

 10+10+10 

 

 3+3 

 

 10+10+10+3