3

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

  


 
 
 

 10+10+10+5 

 

 10+10+5 

 

 2+5