1

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

 


 

 


 
 
 

 1+4 

 

 10+4 

 

 10+10+4