Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε στις κάρτες που μας δείχνουν πόσες Δεκάδες έχουμε.

πχ  
3Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία