6

  Πόσο κάνουν;  
     
     
 
         
 

3

+         
 
     
 
 
   

6

 

7

 

8

 

9

 

10