1

2

3

4

5

 

Ποιoν αριθμό δείχνει η κουκίδα;;
   

 

 

 

   

 

 

                   
0           10
 6   7   8   9  10