1

2

 

     
Ποιoν αριθμό δείχνει η κουκίδα;
   

 

 

 

   

 

 

                   
0           10
 6   7   8   9  10