1

 

       
Ποιoν αριθμό δείχνει η κουκίδα;
   

 

 

 

   

 

 

                   
0    

   5

    10
 6   7   8   9  10