6

  Πόσο κάνουν;  
     
     
 
         
 

1

+

         
 
     
 
 
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5