6

     
  Πόσο κάνουν;  
     
     
 

4+3

 
     
 
 
   

4

 

5

 

6

 

7

 

8