Βάζω τους αριθμούς στη σειρά

 

   

Πάτησε πάνω στους αριθμούς με τη σειρά από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο.

 

 
 

 

 
 

 2

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία