Βάζω στη σειρά τους αριθμούς

 

 

   

Πάτησε στους αριθμούς με τη σειρά από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο.

 

 

 

 

( Μεγάλο → μικρό )

 

 
 

 

  
 

 

 

 2

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία