1

 

       
Ποιος αριθμός είναι στην κουκίδα;
   

 

 

 

   

 

 

0

        5        

10

 1   2   3   4   5