Καταλήξεις -ω -ο

 

Συμπλήρωσε τα πλαίσια.
 

- Θυμήσου να γυρίσεις το πληκτρολόγιο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
 

 

 


(
Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

εγώ βγαίνω        το πινέλο

  το οικόπεδ  
  εγώ ετοιμάζ  
  εγώ φυσά  
  το κόκαλ  
  εγώ μέν  
  το έργ  

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία