Καταλήξεις

 

 

Πάτησε στην τέλος μόνο των ρημάτων που παίρνουν μπροστά το εσείς.
Παρατήρησε πως γράφονται.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

  Εσείς...  
σκέφτονται
ξυρίζεσ
κερδίζε
    στηρίζονται
θυμάται
  στηρίζεσ

 

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία