Καταλήξεις -ο -ό

 

 

Πάτησε στο τελευταίο γράμμα μόνο στις λέξεων που δείχνουν ποιο είναι αυτό.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

  Αυτό είναι το...
φορτηγ
   παράθυρ
παρακαλώ
  πλυντήρι
  αρχίζω
  τεράστι

 

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία