Καταλήξεις -ισα

 

 

Πάτησε στις λάθος καταλήξεις.

Θυμήσου: αρχίζω   -   χτές άρχισα

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 -ίζω    -ισα  
χάρ
γνώρισα
ξεχώρ
μύρισαν
πότ
γύρισαν

 

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία