Καταλήξεις -ισα
 

Τα ρήματα
που στο τώρα καταλήγουν σε -ίζω
στο χτες καταλήγουν σε -ισα
π.χ γυρίζω - γύρισα

 

 

               

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία