Καταλήξεις -ισα -ησα

 

 

Πάτησε στην κατάληξη μόνο των ρημάτων που γίνονται εγώ -ίζω.
Παρατήρησε πως γράφονται.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

  -ίζω  
ψύρ
συνάντησα
ξεφύλλ
  ζήτησα
  γέννησα
  κέρδ

 

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία