Καταλήξεις

 

 

Πάτησε στην κατάληξη, μόνο των λέξεων που παίρνουν άρθρο ο.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

     Αυτός είναι ο... 
Σωτήρ
διαβάζεις
   Άρ
  μαθητ
  ανεβάζεις
  ποδηλάτ

 

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία