Καταλήξεις -η -ι

 

Συμπλήρωσε τα πλαίσια.
 

- Θυμήσου να γυρίσεις το πληκτρολόγιο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
 

 

 


(
Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

το αεράκι  -  η Γαλήνη

  η εκδήλωσ  
  το καβούρ  
  εκκλησάκ  
  εντύπωσ  
  ποίησ  
  αμπέλ  

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία