Καταλήξεις -η -ι

 

Συμπλήρωσε τα πλαίσια.
 

- Θυμήσου να γυρίσεις το πληκτρολόγιο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
 

 

 


(
Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

το νησί              η ζέστη

  η ζών  
  το σπίτ  
  το καρότσ  
  η Έλλ  
  η ειρήν  
  το κορίτσ  

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία