Καταλήξεις -η

 

 

Πάτησε στο τελευταίο γράμμα μόνο των λέξεων που δείχνουν ποιά είναι αυτή.
Παρατήρησε πως γράφεται.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

  Είναι η...  
Ελέν
τραπέζι
μετακόμισ
  Κυριακ
  καινούριοι
  τηλεόρασ

 

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία