Καταλήξεις

 

 

Πάτησε στην κατάληξη, μόνο των ρημάτων που απαντάνε ποιοι είναι αυτοί ή αυτές.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

     Αυτοί - αυτές 
ποδοσφαιριστ
κλαις
   προπονητ
  γυναίκ
  φταις
  αλεπούδ

 

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία