Άρθρο της

 

 

Πάτησε στο σχηματάκι-άρθρο μόνο των λέξεων που απαντούν στο ποιες;
Παρατήρησε πως γράφεται.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

  Ποιανής; 
  ακρίδας
   τις τρύπες
 τρύπας
  πασχαλίτσας
  τις πασχαλίτσες
  σκανταλιάς

 

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία