1

2

3

4

5

6

     
Πάτησε στο κουμπί που ταιριάζει στο κίτρινο τετράγωνο.
   
 
 
Ζ         
 
   
 θ   ι   ζ   η