1

2

3

4

5

 

     
Πάτησε στο κουμπί που ταιριάζει στο κίτρινο τετράγωνο.
   
 
 
  Η       
 
   
 θ   ι   ζ   η