1

2

3

 

 

 

     
Πάτησε στο κουμπί που ταιριάζει στο κίτρινο τετράγωνο.
   
 
 
Ζ        Ι
 
   
 ζ   η   θ   ι