1

 

 

 

 

 

     
Πάτησε στο κουμπί που ταιριάζει στο κίτρινο τετράγωνο.
   
 
 
Ζ Η Θ     
 
   
 ζ   η   θ   ι