Θθ - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ά λ α σ σ α
θ έ α τ ρ ο
θ ό ρ υ β ο ς
α λ ά μ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία