Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

θα τ ρ ο
θ ερ α τ ο
σ π α θ
θρ υ β ο ς

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία