Αα - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

μτ ι
ρ έ ν ο
κ ό τ α
τ ί πτ α

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία