4

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα  
     
     
 

 
     
 
 
 

  ταξί  

 

   τόξο   

 

  τόπι