2

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα  
     
     
 

 
     
 
 
 

  τένις  

 

   τέλος   

 

   αλάτι