1

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα  
     
     
 

 
     
 
 
 

   αλάτι   

 

   ταξί   

 

  τασάκι